தேசிய மருத்துவ ஆணையம் இலச்சினையில் இந்து கடவுள் தன்வந்திரி.. பாரத் சேர்ப்பு!

தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் இலச்சினையில் இந்து கடவுள் தன்வந்திரி மற்றும் பாரத் பெயர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு பலர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர். இந்தியாவை அதன் புராதனப் பெயரான பாரத் என அழைப்பது தொடர்பான பல்வேறு விவாதங்கள் நடந்து வருகிறது. ஏற்கனவே பாரத் பெயர் பாரம்பரியமாகவே நமது அரசிதழில் உள்ளது. இந்த நிலையில், தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் இலச்சினை […]

தேசிய மருத்துவ ஆணையம் இலச்சினையில் இந்து கடவுள் தன்வந்திரி.. பாரத் சேர்ப்பு! Read More »