6 வந்தே பாரத் – 2 அம்ரித் பாரத் அதி விரைவு ரயில் வண்டிகளை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைக்கிறார்!

டிசம்பர் 30ஆம் தேதி 6 வந்தே பாரத் – 2 அம்ரித் பாரத் அதி விரைவு ரயில்களை அயோத்யாவில் இருந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொடங்கி வைக்க உள்ளார்.

அம்ரித் பாரத் அதிவிரைவு ரயில்

1) அயோத்யா – தர்பங்கா (பீஹார்)
2) மால்டா டவுன் (மேற்கு வங்கம்) – பெங்களூரு

வந்தே பாரத் அதிவிரைவு ரயில்

1) அயோத்யா – ஆனந்த் விஹார் (டெல்லி)
2) புது தில்லி – கட்ரா (வைஷ்ணவி தேவி)
3) புது தில்லி – அம்ருத்ஸர்
4) கோயம்புத்தூர் – பெங்களூரு
5) மங்களூரு – மடகான் (கோவா)
6) மும்பை – ஜால்னா (மகாராஷ்டிரா) ஆகிய வழித்தடங்களில் இயங்க உள்ளது.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top